בס"ד

ניתן להסתייע בנו גם לצורך הנפקת ויזה לארצות הברית.

לילדים מתחת לגיל 14 אין צורך בקביעת ראיון. רשימת המסמכים והפרטים לצורך הנפקת ויזה לילד :

  • טופס ממולא וחתום
  • דרכון בתוקף
  • אישור מהדואר על תשלום. אגרת הויזה )נכון להיום - 131$
  • מכתב עליו חתומים שני ההורים, בו הם מאשרים הנפקת הויזה לילד
  • תמונת פספורט 5*5, רקע בהיר, מבט למצלמה, שתי אוזנים גלויות
  • תצלום ויזה של ההורה או: תצלום דרכון אמריקאי של ההורה

לכל מבוגר מעל גיל 14, יש צורך בקביעת ראיון. יש לקחת טווח של כחודשיים לפחות לפני זמן הנסיעה כדי לקבוע את הראיון. לנסיעה לקיץ - מומלץ להתארגן שלושה חודשים לפחות לפני זמן הנסיעה המתוכנן. על מנת לקבוע ראיון לויזה ראשית צריך למלא ולהשלים את טופס הבקשה האלקטרוני לויזה DS-160 בסיום תהליך מילוי הטופס יש להדפיס רק את דף האישור הכולל את מספר האישור (בר-קוד). ולהזמין תור באתר בהזמנת התור, יש למלא גם שמות הילדים שמתחת גיל 14, למרות שהם לא באים איתכם לראיון. צריך להביא לראיון רק את דף האשור הכולל מספר אישור ואת דף אישור הראיון. רצוי להדפיס בסיום את הטופס לשימוש אישי - אין צורך להביאו לשגרירות. חייבים - חייבים כל מספר עמודים לשמור אצלכם במחשב את הטופס. כל שמירה תעדכן את השמירה הקודמת. במקרה שאחרי שסיימתם גיליתם טעות, העלו את הטופס השמור, עדכנו את הטעות והדפיסו דף אישור חדש. כשהגעתם לעמוד העלאת תמונה, העלו כל תמונה שיש לכם במחשב, התוכנה תדחה את התמונה ואתם תקחו לראיון תמונת פספורט (5X5 עם רקע לבן) - מותר להגיע עם תמונה לראיון ואין חובה להעלות תמונה לטופס באינטרנט.

ליצירת קשר ראשוני וקבלת פרטים לחצו כאן

כתבתם בעברית במקום באנגלית ?